PROTON TARIM

Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk

Proton Tarım, tarımın kalbinde yeni bir dönemi temsil ediyor.

Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk

Proton Tarım olarak, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de tarım ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dünya yaratmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin merkezinde yer alır ve her kararımızı, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini düşünerek alırız. Tarım teknolojilerimizi geliştirirken, gezegenimizin kaynaklarını koruma ve iyileştirme taahhüdünde bulunuyoruz.

Çevresel Taahhütlerimiz

 • Enerji Verimliliği: Üretim tesislerimizde enerji verimliliğini artıracak uygulamaları benimsiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için sürekli yeni yollar araştırıyoruz.
 • Atık Yönetimi: Sıfır atık hedefine ulaşmak için atıklarımızı azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek adına katı bir politika izliyoruz.
 • Sürdürülebilir Ürün Tasarımı: Ürünlerimiz, uzun ömürlü olmalarının yanı sıra tamir edilebilir ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak tasarlanmıştır.

Toplumsal Sorumluluklarımız

 • Topluluk Geliştirme: Yerel toplulukların gelişimine katkı sağlamak için eğitime ve sosyal girişimlere destek veriyoruz.
  Sağlıklı Çalışma Koşulları: Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için en yüksek standartlarda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alıyoruz.
 • Eğitim ve Gelişim: Çiftçiler ve endüstri profesyonelleri için düzenlediğimiz eğitim programlarıyla, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yardımcı oluyoruz.

Ekonomik Sorumluluklarımız

 • Şeffaf İş Uygulamaları: İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile adil ve şeffaf ilişkiler kuruyoruz.
 • Yenilik ve Katılım: Sürdürülebilirlikle ilgili inovasyonları ve gelişmeleri desteklemek için endüstri ortaklıklarına ve konferanslara aktif olarak katılıyoruz.
 • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri: Tedarik zincirimizde etik ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik ediyor ve bunları destekleyen tedarikçilerle çalışmayı tercih ediyoruz.

Bağlılık ve İzleme

 • Sürdürülebilirlik Raporlama: Yıllık sürdürülebilirlik raporlarımız ile ilerlememizi ve hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı paylaşıyoruz.
 • Sürekli İyileştirme: Sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak değerlendiriyor ve iyileştirmeler yapmak için yeni stratejiler geliştiriyoruz.

Her bir ilaçlama makinesi, Proton Tarım’ın sürdürülebilirlik yolculuğundaki bir adımdır. Bizimle çalışarak, sadece tarımsal verimliliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha yeşil ve daha canlı bir gezegen için de çaba göstermiş olursunuz.